Cách tiết kiệm và tuyển đúng nhân viên mà doanh nghiệp cần khi tuyển dụng

Bạn cần soạn nhưng câu hỏi sơ tuyển qua điện thoại để giúp bạn xác định chóng vánh được các ứng viên đủ điều kiệm và dòng bỏ những ứng viên không đủ điều kiện. Bạn nên làm bảng câu hỏi nhất quán nhắc cả trong lúc phỏng vấn qua điện thoại hay trực tiếp để đảm bảo công bằng trong cách đánh giá người tìm việc.

Để thành công trong việc tuyển dụng bạn phải nắm được quy trình , vậy thì quy trình nào được gọi là hiệu quả?

hr

Xây dựng các bản mô tả công việc rõ ràng:

Bản diễn đạt công việc phải mang những nhiệm vụ đặt ra cho từng vị trí, song song cần mang kỹ năng chuyên môn, và quan yếu nhất là có thể hoàn thành nhiệm vụ được đặt ra, và kinh nghiệm riêng vượt trội hơn mang các người tìm việc khác.

Soạn ra một mẫu hồ sơ thành công điển hình:

Xây dựng các bản mô tả công việc, chọn lựa 1 mẫu hồ sơ xin việc của một nhân viên thành công trong vị trí chủ chốt, những vị trí có ý nghĩa liên quan

Phác thảo quảng cáo tuyển dụng, mô tả vị trí cần tuyển dụng và các yêu cầu đặt ra cho ứng viên:

Việc diễn đạt công tác và yêu cầu đặt ra trên PR tuyển dụng sẽ giúp giảm bớt giấy tờ xin việc không phải đạt đề nghị gửi đến nhà hàng.

Đăng tìn tuyển dụng trên các phương tiện có khả năng tiếp cận với các ứng viên tiềm năng nhiều nhất:

Đăng tin tuyển dụng trên các website tuyển dụng, những diễn đàn mạng xã hội như Facebook… sở hữu thể mất thời gian nhưng hà tiện được chi phí phổ biến so mang việc bạn đăng lên các website tuyển dụng, song song bạn cũng cần nhờ người thân giới thiệu.

Xây dựng những câu hỏi sơ tuyển qua điện thoại:

Bạn cần soạn nhưng câu hỏi sơ tuyển qua điện thoại để giúp bạn xác định chóng vánh được các ứng viên đủ điều kiệm và dòng bỏ những ứng viên không đủ điều kiện. Bạn nên làm bảng câu hỏi nhất quán nhắc cả trong lúc phỏng vấn qua điện thoại hay trực tiếp để đảm bảo công bằng trong cách đánh giá người tìm việc.

Đánh giá kỹ năng và phẩm chất của các ứng viên tiềm năng thông qua các công cụ các kỹ thuật đánh giá đã được công nhận như STAR, BEI, DISC, MBTI nhằm phân tích những điểm mạnh thuộc về tư duy và cách ứng xử của ứng viên:

Qua bí quyết test bạn sẽ biết được tính bí quyết của ứng cử viên, những bài test dạng này sẽ được thực hành trực tiếp qua internet, kết quả sẽ có được căn cứ để mời các ứng cử viên đạt được bắt buộc tham dự phỏng vấn.

Lên cuộc hẹn phỏng vấn và thực hiện phỏng vấn:

Bạn trực tiếp hỏi ứng cử viên dựa trên bảng câu hỏi để khiến cơ sở kiểm tra các ứng cử viên.

Chọn lựa ứng viên:

Việc chọn lọc thường được dựa trên các hồ sơ mẫu của các cá nhân thành công tiêu biểu.

Gửi thư chào việc (offer) cho ứng viên:

Các thông tin thu thập được trong quá trình phỏng vấn sẽ giúp doanh nghiệp mang các cơ sở để xác định mức tiền lương cũng như những chương trình đào tạo cần thiết cho người tìm việc được tuyển dụng.

 

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>